Palvelut

  • Mekaniikkasuunnittelu
  • 3D-mallinnus
  • Tuotekehityssuunnittelu
  • Valmistusdokumentointi
  • Työohjeet
  • Levityskuvat / DXF-käännökset
  • Kevytrakenteet
  • Kennolevyrakenteet
  • Toteutus ideasta tuotteeksi

Käytössämme on Vertex G4 ohjelmisto, osaamista löytyy myös ProEngineering (Creo), AutoCAD sekä SolidWorks ohjelmista.